AKCJA „Przybór szkolny”

1. września rozpoczynamy nowy Rok Szkolny 2014/15: nauczycielom, młodzieży i dzieciom życzymy błogosławieństwa. Msza św. z tej okazji zostanie odprawiona w pierwszy piatek miesiąca (5. września) o g. 16.30. Zapraszamy do udziału! Więcej »

„Wakacyjny dotyk Boga” – Konkurs

Nasza Parafia ogłasza konkurs fotograficzny pt.: „Wakacyjny dotyk Boga”. Zdjęcia, które przedstawiać będą szeroko rozumianą mistykę Bożą (piękne kościoły; cudowne, pełne Boga miejsca przyrody; chwile bycia razem w szczęściu i miłości; coś Więcej »

Boże Ciało 2014

Jak co roku nasza parafia wraz z parafią św. Mikołaja współtworzyła procesję na Boże Ciało w centrum Elbląga. Wzięło w niej udział bardzo wielu wiernych, a szczególną radość budził widok ludzi młodych. Więcej »

Ingres Ks. Biskupa Jacka Jezierskiego

8. czerwca 2014 – w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego: Ksiądz Biskup Jacek Jezierski zasiadł na katedrze biskupów elbląskich, z której pełnić będzie odtąd posługę nauczania w swojej Owczarni. Posłuchaj homilii i zobacz Więcej »

Prymicje Ks. Piotra Wolniowskiego

8. czerwca o g. 13.oo w naszej świątyni swoją Prymicyjną Mszę św. odprawił ks. Mgr Piotr Wolnikowski. Dzień wcześniej, w sobotę przyjął wraz ze swoimi kolegami w katedrze elbląskiej święcenia kapłańskie. Ksiądz Więcej »

 

AKCJA „Przybór szkolny”

dyskalkulia

1. września rozpoczynamy nowy Rok Szkolny 2014/15: nauczycielom, młodzieży i dzieciom życzymy błogosławieństwa. Msza św. z tej okazji zostanie odprawiona w pierwszy piatek miesiąca (5. września) o g. 16.30. Zapraszamy do udziału! Natomiast w niedzielę 7. września prosimy serdecznie o włączenie się w Akcję pt. „Przybór szkolny”: tego dnia przynosimy do kościoła zeszyty, flamastry, kredki i inne szkolne akcesoria, która nasza Caritas przekaże najbardziej potrzebującym dzieciom. Na niedzielnej Mszy o g. 11.30 poświęcenie plecaków szkolnych dla dzieci klas zeorwych oraz 1-3. Zapraszamy, abyśmy ten nowy czas zaczęli razem z Bogiem! 

„Wakacyjny dotyk Boga” – Konkurs

radosc-z-zycia

Nasza Parafia ogłasza konkurs fotograficzny pt.: „Wakacyjny dotyk Boga”. Zdjęcia, które przedstawiać będą szeroko rozumianą mistykę Bożą (piękne kościoły; cudowne, pełne Boga miejsca przyrody; chwile bycia razem w szczęściu i miłości; coś co nas zaskoczyło i zachwyciło; itd.) przesyłać prosimy na kontakt naszej strony internetowej (E-mail: towarek@op.pl). Najlepsze fotografie zostaną nagrodzone i umieszczone w internecie! A więc… startujemy! Czekamy na Wasze utrwalone na zdjęciach spotkania z Bożym Dotykiem!

Boże Ciało 2014

2

Jak co roku nasza parafia wraz z parafią św. Mikołaja współtworzyła procesję na Boże Ciało w centrum Elbląga. Wzięło w niej udział bardzo wielu wiernych, a szczególną radość budził widok ludzi młodych. Zobacz fotorelację.

Ingres Ks. Biskupa Jacka Jezierskiego

phpop4F3q

8. czerwca 2014 – w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego: Ksiądz Biskup Jacek Jezierski zasiadł na katedrze biskupów elbląskich, z której pełnić będzie odtąd posługę nauczania w swojej Owczarni. Posłuchaj homilii i zobacz fotorelację!

Prymicje Ks. Piotra Wolniowskiego

1

8. czerwca o g. 13.oo w naszej świątyni swoją Prymicyjną Mszę św. odprawił ks. Mgr Piotr Wolnikowski. Dzień wcześniej, w sobotę przyjął wraz ze swoimi kolegami w katedrze elbląskiej święcenia kapłańskie. Ksiądz Piotr wzrastał  przy ołtarzu kościoła Miłosierdzia jako ministrant, lektor i kleryk. Jego Kapłaństwo jest radością całej naszej wspólnoty, dlatego otaczamy go naszą modlitwą i życzymy mocy Ducha Świętego na każdy dzień! Zobacz Fotorealcję!

Zaproszenie na ingres Biskupa Elbląskiego

bi30

W środę, 28 maja 2014 r. o godzinie 10.00 Ks. Bp Jacek Jezierski kanonicznie objął diecezję elbląską i od tej chwili jest Biskupem Elbląskim (biskupem diecezjalnym). Jako nowy Pasterz diecezji zaprasza do udziału w uroczystym ingresie, którym rozpocznie oficjalnie swoją posługę wśród nas. Przeczytaj i przekaż innym tekst zaproszenia.

Nowy Biskup Elbląski

jezierski-102939

Diecezja elbląska ma nowego Biskupa Ordynariusza. Następcą ks. bp. Jana Styrny został ks. biskup Jacek Jezierski dotchczasowy biskup pomocniczy archidiecezji warmińskiej. Nowy biskup elbląski zna dobrze nasze miasto. Tuż po święceniach kapłańskich pracował w parafii św. Mikołaja jako wikariusz. Jego przełożonym był ks. infułat Mieczysław Józefczyk. Do Elbląga powracał często jako wykładowca i przedstawiciel Towarzystwa Naukowego KUL. Był wychowawcą i ojcem duchownym wielu elbląskich kapłanów, którzy kończyli seminarium „Hosianum” w Olsztynie. 

Święty Jan Paweł II

E

Boże Miłosierdzia do Ciebie dziś przychodzimy, przed Tobą zginamy kolana i Tobie wyśpiewujemy hymn dziękczynienia i chwały! Bądź uwielbiony w życiu i posłudze największego z synów polskiej ziemi – ukochanego papieża świętego Jana Pawła II, w Jego nauczaniu i czynach miłości, którymi przemawiał do nas. Dzięki Ci składamy za Jego świętość i całkowite oddanie się Tobie! Przez Jego przemożne wstawiennictwo z naszej świątyni Miłosierdzia wołamy dziś ku niebiosom: o Miłosierdzie dla naszej wspólnoty parafialnej i świata całego!

„Siedem ostanich słów Chrystusa na krzyżu”

php4ndZVw

W Wielki Wtorek o g. 19.00 w naszym kościele odbył się koncert Elbląskiej Orkiestry Kameralnej, która pod dyr. Marka Mosia, wykonała słynne Oratorium Josepha Haydna pt. „Siedem ostatnich słów Chrystusa na Krzyżu”. Tekst Ewangelii przekazywał słuchaczom – ks. Dr Andrzej Kilanowski. Zobacz galerię zdjęć!

Kamil Stoch: dziękuję za wszystko Panu Bogu!

635277935095343050

Dwa złote medale olimpijskie Kamila Stocha radują i podnoszą serca! Przy tej okazji warto przypomnieć, że nasz mistrz nigdy nie ukrywał swojej wary w Boga, a jak sam podkreślał w wywiadach, wiarę tę wy­niósł z domu, od ro­dzi­ców i dziad­ków. Choć starty w Pu­cha­rze Świata mu tego nie uła­twiają, w każdą nie­dzielę stara się uczest­ni­czyć we Mszy św. Je­śli nie jest to moż­liwe, wtedy po­zo­staje mo­dli­twa. Okazuje się, że zdobycie pierwszego olimpijskiego złota, również poprzedziła Msza św. Na pytanie dziennikarza zadane po konkursie: Czy byłeś w niedzielę w kościele?, padła krótka odpowiedź: Wczoraj byłem! Zobacz wypowiedź Kamila Stocha! Przeczytaj też jak mówi o swojej modlitwie i o tym kim był dla niego Jan Paweł II.