Monthly Archives: Luty 2014

Kamil Stoch: dziękuję za wszystko Panu Bogu!

635277935095343050

Dwa złote medale olimpijskie Kamila Stocha radują i podnoszą serca! Przy tej okazji warto przypomnieć, że nasz mistrz nigdy nie ukrywał swojej wary w Boga, a jak sam podkreślał w wywiadach, wiarę tę wy­niósł z domu, od ro­dzi­ców i dziad­ków. Choć starty w Pu­cha­rze Świata mu tego nie uła­twiają, w każdą nie­dzielę stara się uczest­ni­czyć we Mszy św. Je­śli nie jest to moż­liwe, wtedy po­zo­staje mo­dli­twa. Okazuje się, że zdobycie pierwszego olimpijskiego złota, również poprzedziła Msza św. Na pytanie dziennikarza zadane po konkursie: Czy byłeś w niedzielę w kościele?, padła krótka odpowiedź: Wczoraj byłem! Zobacz wypowiedź Kamila Stocha! Przeczytaj też jak mówi o swojej modlitwie i o tym kim był dla niego Jan Paweł II.