Monthly Archives: Maj 2014

Zaproszenie na ingres Biskupa Elbląskiego

bi30

W środę, 28 maja 2014 r. o godzinie 10.00 Ks. Bp Jacek Jezierski kanonicznie objął diecezję elbląską i od tej chwili jest Biskupem Elbląskim (biskupem diecezjalnym). Jako nowy Pasterz diecezji zaprasza do udziału w uroczystym ingresie, którym rozpocznie oficjalnie swoją posługę wśród nas. Przeczytaj i przekaż innym tekst zaproszenia.

Nowy Biskup Elbląski

jezierski-102939

Diecezja elbląska ma nowego Biskupa Ordynariusza. Następcą ks. bp. Jana Styrny został ks. biskup Jacek Jezierski dotchczasowy biskup pomocniczy archidiecezji warmińskiej. Nowy biskup elbląski zna dobrze nasze miasto. Tuż po święceniach kapłańskich pracował w parafii św. Mikołaja jako wikariusz. Jego przełożonym był ks. infułat Mieczysław Józefczyk. Do Elbląga powracał często jako wykładowca i przedstawiciel Towarzystwa Naukowego KUL. Był wychowawcą i ojcem duchownym wielu elbląskich kapłanów, którzy kończyli seminarium „Hosianum” w Olsztynie.