Dzień Judaizmu w naszym kościele

catholic_jewish_relations_3

W czwartek 15 stycznia Ks. Biskup Elbląski dr Jacek Jezierski odprawił w naszym kościele uroczystą Mszę św. i wygłosił homilię z okazji XVIII Dnia Judaizmu w Kościele Katolickim w Polsce. Hasłem tegorocznych obchodów są słowa wyznania króla Dawida: “Szukałem Pana, a On mnie wysłuchał i uwolnił od wszelkiej trwogi” (Ps 34). 

Dzień Judaizmu został ustanowiony przez Episkopat Polski w 1997 r. Jest obchodzony w przeddzień Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, a więc najczęściej 17 stycznia. Jego celem jest rozwój dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, a także modlitwa i refleksja nad związkami obu religii.

Podczas obchodów I Dnia Judaizmu w Warszawie ks. bp Stanisław Gądecki we wspólnocie zebranych chrześcijan i Żydów wyjaśniał, że otwierany właśnie Dzień odkrywania wewnętrznej więzi duchowej łączącej chrześcijaństwo z judaizmem nie zmierza bynajmniej do zacierania różnic i do utraty własnej tożsamości, wręcz przeciwnie, ułatwia uświadomienie sobie specyficznych różnic i wspólnych wartości, do których należą: wiara w jedynego Boga, który wybrał swój Lud w nieodwołalnej miłości, zawierzenie Słowu Bożemu, które nas wzywa do przebaczenia i miłości.

Nie chodzi zatem o utratę tożsamości, ale o odnalezienie tego najgłębszego we-wnętrznego związku, który sprawia, że stosunek chrześcijaństwa do judaizmu „jest inny aniżeli do jakiejkolwiek innej religii” Po raz pierwszy Dzień Judaizmu obcho-dzono w 1998 r. pod hasłem „Kto spotyka Jezusa Chrystusa, spotyka judaizm”. Co roku centralne obchody tego Dnia odbywają się w jednym z polskich miast.
Poszczególne diecezje przygotowują na ten dzień specjalne wezwania modlitwy powszechnej, organizują nabożeństwa Słowa Bożego, rozważania biblijne, spotkania modlitewne czy spotkania z przedstawicielami gmin żydowskich. Odbywają się tak-że okolicznościowe koncerty muzyki, sesje popularnonaukowe czy zwiedzanie syna-gog. Ważnym głosem Kościoła katolickiego, prowadzącym ku zmianom jego relacji do judaizmu było ogłoszenie soborowej Deklaracji „Nostra aetate” o stosunku Ko-ścioła do religii niechrześcijańskich z 28 X 1965 roku.
Komitet ds. Dialogu z Judaizmem Konferencji Episkopatu Polski prowadzi dialog z przedstawicielami judaizmu; jego celem jest upowszechnianie postaw dialogu i życzliwości wobec Żydów w środowiskach chrześcijańskich. Powołany w 1996 r. Komitet jest kontynuacją Komisji Episkopatu Polski ds. Dialogu z Judaizmem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>