Będzie wizytacja

img_4829bp

Dnia 11 marca 2018 roku biskup elbląski dr Jacek Jezierski zwizytuje naszą parafię. Raz na 5 lat każda parafia poddawana jest swoistego rodzaju „kontroli”. Jest to praktyczna okazja do podsumowania i oceny stanu duszpasterskiego i materialnego parafii. Biskupa gościmy częściej przy okazji bierzmowania, większych uroczystości, odpustów czy rocznic. Tym razem będzie inaczej, bardzo praktycznie i konkretnie.

Wizytacja biskupia nazywana zamiennie kanoniczną lub pasterską ma głębokie zakorzenienie w Piśmie Świętym i tradycji Kościoła. Pierwsze wizytacje odbywały się za pośrednictwem Apostołów, którzy odwiedzali gminy chrześcijańskie. Dokonywał ich na przykład św. Paweł (świadectwem tego są jego listy) czy Ignacy Antiocheński. Z czasem jej obowiązek wszedł do przepisów Prawa Kanonicznego.  Biskup Diecezjalny ma obowiązek wizytowania diecezji w całości lub częściowo, tak by przynajmniej raz na pięć lat zwizytować całą diecezję. Obowiązek ten spełnia osobiście lub przy pomocy biskupa pomocniczego (zob. KPK, kan. 396-397). Wizytację biskupa poprzedza wizytacja wstępna, przeprowadzana z reguły przez dziekana dekanatu lub wyznaczonego księdza. Dotyczy ona wyposażenia i stan świątyni, zakrystii, plebanii, cmentarza grzebalnego, budynków gospodarczych. Odnosi się do prowadzenia ksiąg i redagowania dokumentów parafialnych. Wizytatorzy zwracają szczególną uwagę na: porządek nabożeństw w parafii, formy pracy duszpasterskiej, działalność grup apostolskich i ewangelizacyjnych, jakości pracy katechetycznej.  Św. Jan Paweł II w posynodalnej Adhortacji Apostolskiej „Pastores gregis” podkreślił znaczenie wizyty pasterskiej, nazywając ją „autentycznym czasem łaski i szczególnego, a nawet jedynego w swoim rodzaju momentu w zakresie spotkania i dialogu Biskupa z wiernymi”. Dlatego Biskup – dodaje papież – „podczas swojej wizyty pasterskiej w parafii, pozostawiwszy zagadnienia o charakterze administracyjnym innym delegatom, powinien w szczególny sposób zatroszczyć się o spotkania osobiste, poczynając od proboszcza i innych kapłanów. To właśnie w takich chwilach najbardziej zbliża się do swojego ludu w sprawowaniu posługi słowa, uświęcania i pasterskiego przewodzenia, wchodząc w bardziej bezpośredni kontakt z niepokojami i troskami, radościami i oczekiwaniami ludzi, mogąc ofiarować każdemu słowo nadziei. Biskup powinien wówczas nawiązywać bezpośredni kontakt przede wszystkim z osobami najuboższymi, starszymi i chorymi” (PG 46).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>