Ogłoszenia

OGŁOSZENIA PARAFIALNE: XX Niedziela Zwykła

14. sierpnia 2016

Z listu biskupa elbląskiego do diecezjan „żniwo wielkie, ale robotników mało” (Łk 10,2)

Drodzy Siostry i Bracia w jednej wierze!

Trwa jeszcze lato, czas wakacji i urlopów. Jednak zbliża się pora jesieni, a wraz z nią czas nauki w szkołach i uczelniach. Na początku września w wielu szkołach wyższych będą jeszcze odbywały się rekrutacje studentów. Dotyczy to także naszego elbląskiego Seminarium Duchownego i naszego Wydziału Teologii w Olsztynie.

Mam obowiązek przypomnieć o ścieżce studiów wyższych, jaką jest teologia dla kandydatów do kapłaństwa i dla osób świeckich (…). Żyjemy dzisiaj w skomplikowanym świecie. Wspólnoty chrześcijańskie potrzebują starannie wykształconych duszpasterzy, nauczycieli religii, wychowawców, dziennikarzy, znawców zagadnień małżeństwa, rodziny, ochrony życia, działalności charytatywnej.

Drodzy młodzi chrześcijanie!

Mając możliwość wyboru szkoły wyższej i kierunku studiów, weźcie też pod uwagę głos samego Jezusa: żniwo wielkie, a robotników mało (Łk 10,2). Jeśli w waszych sercach pojawia się skłonność do podjęcia studiów teologicznych, to nie lekceważcie jej. Teolodzy są potrzebni naszemu społeczeństwu, aby nie utraciło ono więzi z chrześcijańskimi korzeniami, z których wyrasta. I aby tę więź stale odkrywało na nowo (wsdelblag.pl, www.uwm.edu.pl).

Modlę się, abyście podjęli trafną decyzję wyboru drogi życia

+ Jacek Jezierski -  biskup elbląski

  1. Jutro 15 sierpnia obchodzimy Uroczystość Wniebowzięcia NMP. Porządek Mszy św. niedzielny. Na zakończenie każdej Mszy poświęcenie ziół i kwiatów.
  2. W środę przypada liturgiczne wspomnienie św. Jacka Odrowąża i dzień imienin ks. biskupa elbląskiego Jacka Jezierskiego. Najdostojniejszego solenizanta otoczmy naszą pamięcią i modlitwą.
  3. Diecezja elbląska organizuje w październiku br. wyjazd na Narodową Pielgrzymkę do Rzymu z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski. Szczegóły na stronie internetowej diecezji.
  4. Gotowych pójść do seminarium jest 
3 tys. chłopaków. 2 tys. rodzin zadeklarowało, że pojedzie na misję. 
4 tys. dziewcząt chce pomóc tym rodzinom albo wstąpić do zakonu. 
 To bilans spotkania powołaniowego Drogi Neokatechumenalnej, 
które odbyło się po Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie. O tym wszystkim – dziś w „Gościu Niedzielnym”. Zachęcamy do lektury!
  5. W tym tygodniu odeszli z naszej wspólnoty parafialnej śp. Mirosław Więcławem i Barbara Woszyło. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.