Ogłoszenia

OGŁOSZENIA PARAFIALNE: Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata

23. listopada 2014

Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat!

1. Przyszłą niedzielą rozpoczynamy Adwent, liturgiczny czas przygotowania na Boże Narodzenie i powtórne przyjście Pana. Towarzyszyć mu będą piękne praktyki duchowe: roraty, rekolekcje, nieszpory przy świecach (lucernarium), dzieła miłosierdzia. Zaplanujmy ten czas i nie utraćmy go. Już dziś np. zbieramy ofiary do puszek, by 6. grudnia przygotować paczki dla najuboższych dzieci z naszej parafii.
2. Przedstawicielom grup i wspólnot dziękujemy za udział w przygotowaniu Adwentu. Liczymy, że nasze cykliczne spotkania organizacyjne na plebanii pozwolą na utworzenie rady duszpasterskiej, a wkrótce także rady ekonomicznej parafii.
3. W najbliższym tygodniu w dniach 25 – 27 listopada w Hali Sportowej przy ul. Grunwaldzkiej w godzinach 18.00-21.00 odbędą się rekolekcje na temat uzdrowienia wewnętrznego adresowane do osób dorosłych. Rekolekcje poprowadzi Jude Antoine – świecki misjonarz i ewangelizator katolicki z Malezji, który gościł w Elblągu przed rokiem! Jego przekaz wiąże się z osobistym świadectwem oraz modlitwą o uzdrowienie duchowe i fizyczne. Zachęcamy do udziału!
4. W ostatnich dniach odeszła od nas do wieczności: +Jadwiga Aleszkiewicz. Requiem aeternam…