Kontakt

Adres: Parafia św. Jerzego, ul. Bema 10, 82-300 ELBLĄG, tel. 55-615-13-51

Administrator strony www: E-mail: andrzej.kilanowski@gmail.com

Pan Kościelny: Eugeniusz Hajduga – tel. 695-438-238

Pan Organista: Andrzej Konkol – tel. 501-169-452

KSIĘŻA:

1) Ks. Kan. dr Andrzej Kilanowski: Proboszcz, Kanonik Honorowy Kapituły Katedralnej Elbląskiej, Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej Elbląskiej, wykładowca WSD Elbląg (teologia dogmatyczna), opiekun Żywego Różańca

Kontakt: E-mailandrzej.kilanowski@gmail.com  tel. 55-615-13-51,  

2) Ks. mgr Michał Bik: wikariusz, katecheta w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu, opiekun Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym „Hosanna”, Opiekun Ministrantów, opiekun Kręgu Domowego Kościoła, Grupy Bierzmowanych (rok II).

Kontakt: E-mail: bik.michal.michal@gmail.com

3) Ks. mgr Jacek Białek: wikariusz, Prefekt w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych i III Liceum Ogólnokształcącym w Elblągu; opiekun lektorów, Prezbiter neokatechumenatu, opiekun grupy Bierzmowanych ( I rok), opiekun Wspólnoty Wiara i Światło, Dekanalny Duszpasterz Młodzieży Elbląg-Południe.

Kontakt: E-mail: jacek.bialekk@gmail.com

4) Ks. Prałat Kan. dr hab. Stefan Ewertowski prof. UWM Olsztyn: rezydent, pierwszy Rektor WSD Elbląg, Prodziekan i wykładowca Wydziału Teologii UWM Olsztyn, wykładowca WSD Elbląg, sekretarz generalny I synodu diecezji elbląskiej, opiekun Kręgu Domowego Kościoła.

Kontakt: E-mail: stefanewertowski@wp.pl

5) Na terenie parafii mieszkają także:

ks. Kan. dr Stanisław Guła – emerytowany proboszcz parafii Jezioro oraz wykładowca Katolickiej Nauki Społecznej w WSD Elbląg