Sakrament Chrztu Świętego

Terminy Chrztu dzieci: druga i czwarta niedziela miesiąca – Msza św. o godz. 13.00.

Dokumenty potrzebne do Sakrament Chrztu Świętego dziecka:
1) Akt Urodzenia dziecka – oryginał
2) Świadectwa moralności rodziców chrzestnych – wydawane w Parafii ich zamieszkania
3) Jeśli Rodzice nie mieszkają na terenie naszej parafii wymagana jest pisemna zgoda na Chrzest dziecka z Parafii miejsca zamieszkania

Zgłoszenia należy dokonać w kancelarii parafialnej. Nie potrzeba dodatkowego i wcześniejszego „rezerwowania” terminu chrztu. Do obrzędu chrztu wymagana jest świeca chrzcielna i biała szata.
Wymagania dla kandydatów na rodziców chrzestnych:
1) Ukończone 16 lat (ks. Proboszcz może dla ważnej przyczyny z tego wymagania zwolnić)
2) Osoba wyznania rzymskokatolickiego, bierzmowana, która prowadzi życie zgodnie z zasadami wiary i obowiązku, który ma przyjąć w wychowaniu chrześcijańskim dziecka.