Pogrzeb Katolicki

Zgłoszenia pogrzebu należy dokonać w kancelarii parafii ostatniego zamieszkania osoby zmarłej po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i godziny pogrzebu z administracją cmentarza. Zachęcamy do wyboru pierwszej formy pogrzebu: msza św. żałobna z trumną w kościele, po niej obrzędy na cmentarzu. Przed Mszą św. pogrzebową i podczas jej trwania jest możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty (spowiedź), by w intencji zmarłej osoby przyjąć Komunię św.

Dokumenty wymagane:

1) Akt zgonu z USC

2) Zaświadczenie o przyjęciu Sakramentów Chorych (Spowiedzi, Namaszczenia chorych, Komunii św.) wydane przez duszpasterza lub kapelana szpitala

3) W przypadku zmarłych, którzy mieszkali poza naszą parafią, konieczna jest pisemna zgoda na pogrzeb z parafii ostatniego miejsca zamieszkania osoby zmarłej